Sdílejte článek

Podle nedávného prohlášení Dikasteria pro nauku víry Vatikánu, schváleného papežem Františkem a uvedeného na Vatican News, katolíci nemohou být členy Svobodných zednářů. Tato odpověď přišla na dotaz filipínského biskupa, který vyjádřil obavy o rostoucím počtu katolíků zapojených do Svobodných zednářů.

Dokument upozorňuje na neslučitelnost katolické víry se zednářstvím, především kvůli jejich názorům na náboženský indiferentismus a deistické koncepty. Jak vysvětluje Catholic News Agency, Svobodní zednáři, největší světová tajná společnost, podporují představu, že člověk může být Bohu stejně milý bez ohledu na své náboženské přesvědčení, což je v rozporu s katolickým pojetím cesty ke spáse.

Zákaz členství katolíků ve Svobodných zednářích má dlouhou historii, sahající až k papeži Klementu XII., který je formálně odsoudil v roce 1738. Katolíci zapojení do Svobodných zednářů jsou považováni za “v stavu těžkého hříchu” a nesmějí přijímat svaté přijímání.

Dokument dále vyzývá filipínské biskupy k zavedení pastorační strategie, která by zahrnovala vzdělávání věřících o důvodech neslučitelnosti katolické víry a Svobodných zednářů. Tento krok je reakcí na význam členství ve Svobodných zednářích na Filipínách, zahrnující nejen formálně zaregistrované členy, ale i širokou skupinu sympatizantů a příznivců.

Toto prohlášení Vatikánu přichází v době, kdy katolická církev čelí výzvám moderní doby a usiluje o udržení své doktríny v souladu se současným světem. Odsouzení Svobodných zednářů Vatikánem je jasným připomenutím, že některé aspekty víry a doktríny zůstávají neochvějné i v měnícím se světě.

Související články