Sdílejte článek

Domácí násilí je globálním problémem, který postihuje ženy a dívky na celém světě bez ohledu na geografii nebo kulturní prostředí. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že téměř jedna ze tří žen ve věku 15 a více let zažila v průběhu svého života násilí ze strany partnera nebo sexuální násilí od ne-partnera (WHO Report). Zajímavé je, že prevalence tohoto násilí se liší regionálně – od 20% v západním Pacifiku, 22% v bohatých zemích a Evropě, až po 33% v africkém regionu WHO.

V roce 2020 bylo globálně zabito 81 000 žen a dívek, přičemž přibližně 58% z nich zemřelo rukou intimního partnera nebo člena rodiny. To znamená, že v průměru byla jedna žena zabita každých 11 minut.

COVID-19 a související lockdowny zhoršily situaci tím, že zvýšily vystavení žen násilným partnerům a omezily jejich přístup ke službám.

Aktuální globální trend ukazuje na rychlý nárůst a dívkách, což zdůrazňuje potřebu nového globálního přístupu k řešení tohoto krizového jevu. Významně se také zvyšuje výskyt kybernetického násilí, například sexuálního obtěžování a hrozeb znásilnění nebo smrti, což představuje jednu z nejrozšířenějších forem násilí proti ženám v dnešní době. Existují regionální úmluvy, jako je Belém do Pará Convention v Latinské Americe nebo Istanbulská úmluva v Evropě, ale tyto jsou účinné pouze lokálně. Téměř 75% žen na světě tak zůstává bez ochrany závazného právního nástroje specifického pro násilí na ženách. Konvence o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) má svá omezení, neboť se primárně zaměřuje na zlepšení genderové rovnosti, ale neřeší přímo násilí na ženách a dívkách.

V reakci na tuto mezeru v globální politice vyzývá Every Woman Treaty OSN a státy, aby přijaly globální úmluvu, která by systematicky řešila tento rostoucí problém. Tento článek odhaluje, že ačkoliv domácí násilí je hluboce zakořeněným a rozšířeným problémem, stále existují významné mezery v právním rámci pro jeho řešení na globální úrovni. Další podrobnosti o současném stavu a výzvách v této oblasti naleznete v článku na Women's eNews: Women's eNews Article.

Související články