Sdílejte článek

Pracovní prostředí prochází neustálou evolucí, přičemž každá nová generace přináší své vlastní pohledy na to, co je na pracovišti důležité. V roce 2022 se objevily nové pojmy jako “quiet quitting”, “quiet firing” a “fast quitting”, ale v roce 2023 se předpokládá, že trend “quiet hiring” bude dominovat scéně najímání, podle Entrepreneur​1​. Tyto trendy odhalují hlubší problémy, kterým čelí dnešní zaměstnavatelé a zaměstnanci.

Trend ‘Quiet Quitting': “Quiet quitting” je definován jako situace, kdy zaměstnanci vykonávají pouze minimální požadované pracovní úkoly, což znamená, že nepřicházejí brzy a nezůstávají po pracovní době. Termín se stal virálním na TikToku v létě 2022, a podle zprávy Gallupu zveřejněné v září 2022 je alespoň polovina pracovní síly v USA tvořena “quiet quitters”, jak uvádí Indeed a Applauz​2​​3​.

Trend ‘Quiet Hiring': Na druhou stranu, “quiet hiring” je reakcí zaměstnavatelů na “quiet quitting”, kdy zaměstnavatelé svým zaměstnancům přidělují další úkoly, aby se vyhnuli časovým a finančním nákladům na najímání nových lidí. Predikuje se, že tento trend bude v roce 2023 dominovat prostoru najímání, podle Entrepreneur a Indeed​1​​2​.

Dopady na zaměstnavatele a zaměstnance

Oba tyto trendy reflektují rostoucí rozpor mezi tradičními pracovními normami a očekáváními mladší generace zaměstnanců. “Quiet quitting” je způsob, jak se vypořádat s vyhořením, zejména u mladších profesionálů generace Z ve věku 20 let. Výzkum provedený společností Microsoft mezi 30 000 pracovníky ukázal, že 54% pracovníků generace Z uvažuje o opuštění své práce, podle Světového ekonomického fóra​​1​.

Tradiční pracovní normy, které očekávají dlouhé pracovní hodiny a vysokou míru fyzické přítomnosti na pracovišti, mohou být pro mladší generaci zaměstnanců obtížné. Generace Z a mladší milleniálové hledají flexibilitu, lepší pracovní-životní rovnováhu a možnost práce z domova, což je v kontrastu s tradičními očekáváními mnoha zaměstnavatelů. Tento střet očekávání může vést k frustraci a nedostatku angažovanosti, což se projevuje trendem “quiet quitting”.

“Quiet quitting” je také reakcí na vyhoření, které může být vyvoláno přetížením a nedostatečným uznáním. Mladší zaměstnanci, kteří jsou často na začátku své kariéry, mohou být zvláště náchylní k vyhoření, pokud cítí, že jejich úsilí není řádně uznáno nebo pokud nemají jasné možnosti profesního rozvoje.

Výzkum společnosti Microsoft odhalil hloubku tohoto problému, když zjistil, že více než polovina mladších zaměstnanců uvažuje o opuštění své současné pozice. Tento výzkum zdůrazňuje potřebu pro aktivní řešení těchto problémů ze strany zaměstnavatelů, aby bylo možné vytvořit pozitivní a podporující pracovní prostředí, které odpovídá očekáváním a potřebám mladší generace.

Zaměstnavatelé, kteří jsou ochotni přizpůsobit své pracovní politiky a vytvořit inkluzivní a flexibilní pracovní prostředí, budou pravděpodobně lépe připraveni na přilákání a udržení talentovaných mladších zaměstnanců, což je klíčové pro dlouhodobý úspěch a růst organizace.

Zamyšlení nad změnou trendů

Trendy “quiet quitting” a “quiet hiring” odhalují významný střet mezi očekáváními zaměstnavatelů a zaměstnanců v současném pracovním prostředí. Na jedné straně, zaměstnanci usilují o lepší pracovní-životní rovnováhu a stále častěji upřednostňují flexibilní pracovní hodiny a možnost práce na dálku. Na druhé straně, zaměstnavatelé se snaží zvýšit produktivitu a udržet náklady na minimu, což může vést k praxi “quiet hiring”, kdy existujícím zaměstnancům přidělují více úkolů místo najímání nových lidí.

“Quiet quitting” je zjevným signálem nedostatku spokojenosti mezi zaměstnanci. Odmítnutí věnovat práci více času než je nezbytně nutné, je možná reakcí na přetížení prací, nedostatečné uznání nebo nedostatek možností pro profesní rozvoj. Tento trend je výzvou pro zaměstnavatele, aby zvážili, jak mohou vytvořit podnětné a podporující pracovní prostředí, které motivuje zaměstnance k excelenci a zároveň respektuje jejich potřebu rovnováhy mezi prací a osobním životem.

Naopak, praxe “quiet hiring” může být vnímána jako reakce zaměstnavatelů na tyto výzvy. Nicméně, tento přístup může vyvolat další nevoli mezi zaměstnanci, kteří mohou cítit, že jsou přetíženi nebo že jejich úsilí není řádně uznáno. To může vést k dalšímu narušení důvěry a spokojenosti na pracovišti, což vytváří cyklus, který může být pro obě strany škodlivý.

Je důležité, aby zaměstnavatelé rozpoznali a řešili tyto problémy tím, že zváží, jak mohou přizpůsobit své pracovní postupy a politiky, aby lépe vyhovovaly potřebám a očekáváním svých zaměstnanců. To zahrnuje poskytování jasných cest k rozvoji kariéry, ocenění a podporu zaměstnanců a podporu pozitivního a inkluzivního pracovního prostředí.

Tím, že budou tyto problémy řešit proaktivně, mohou společnosti vybudovat silnější a spokojenější pracovní sílu, která je lépe připravena čelit budoucím výzvám a přispět k dlouhodobému úspěchu organizace.

Trendy “quiet hiring” a “quiet quitting” poskytují hluboký vhled do dynamiky a výzev současného pracovního prostředí. Zatímco se organizace snaží navigovat tímto novým terénem, je důležité zvážit, jak mohou být pracovní normy a očekávání přepracovány, aby lépe vyhovovaly potřebám a cílům dnešních zaměstnanců.

Související články