Sdílejte článek

V posledních letech se stále více zpráv a studií zaměřuje na pronásledování Ujgurů v čínském regionu Xinjiang. Ujguři, převážně muslimská etnická menšina, čelí rostoucímu tlaku a represím ze strany čínské vlády.

Podle zpráv z VOA News, situace v čínském regionu Xinjiang zůstává napjatá a kontroverzní. Čínská vláda tvrdí, že ukončila svou internační kampaň proti Ujgurům, což by znamenalo, že přestala zadržovat Ujgury v takzvaných “převýchovných táborech”. Tyto tábory byly v minulosti kritizovány za nucenou asimilaci, náboženské a kulturní potlačení a další formy zneužívání.

Avšak, navzdory těmto tvrzením, nezávislé zpravodajské organizace jako Radio Free Asia přinášejí odlišné zprávy. Podle Radio Free Asia, zadržování Ujgurů v regionu Xinjiang stále pokračuje. Svědectví uprchlíků a satelitní snímky naznačují, že mnoho těchto táborů zůstává v provozu a že Ujguři jsou stále nuceni podstoupit “převýchovu”.

Toto odhalení vyvolává otázky o transparentnosti a upřímnosti čínské vlády v otázkách týkajících se Ujgurů. je stále více znepokojeno a vyzývá Čínu k dodržování lidských práv a transparentnosti v otázkách týkajících se menšin, zejména Ujgurů.

Podle prestižního britského deníku The Independent, se nachází v centru mezinárodní bouře kvůli svým kontroverzním táborům v regionu Xinjiang. Peking tyto zařízení popisuje jako “převýchovné tábory”, kde údajně probíhá vzdělávání a reintegrace Ujgurských muslimů do společnosti. Avšak, tento popis je v ostrém kontrastu s obrazem, který vykreslují mezinárodní pozorovatelé a lidskoprávní organizace.

Nejnovější uniklé dokumenty, na které upozorňuje The Independent, odhalují mnohem temnější obraz. Tyto dokumenty naznačují, že v těchto táborech probíhá systematické “mytí mozku” Ujgurských muslimů. Místo vzdělávání a reintegrace jsou obyvatelé těchto táborů vystaveni náboženskému a kulturnímu potlačení, nucené asimilaci a dalším formám duševního a fyzického zneužívání.

Mezinárodní organizace na ochranu lidských práv, Human Rights Watch, v některých oblastech Xinjiangu byly rodiny násilně rozděleny, což zanechalo hluboké jizvy v komunitě. Dospělí, obzvláště muži, byli často zadržováni bez soudního příkazu nebo obvinění. Mnozí z nich byli odvedeni do takzvaných “převýchovných táborů”.

Ještě více znepokojivé je, že mnoho dětí bylo odstraněno od svých rodin a umístěno do izolovaných zařízení. V těchto místech byly děti často nuceny opustit svou kulturu, jazyk a náboženství a přijmout čínskou han kulturu. Tato strategie, jak se zdá, je součástí širšího plánu čínské vlády na asimilaci Ujgurů a dalších turkických menšin do většinové han populace.

Council on Foreign Relations, prestižní americká think-tank organizace, nedávno publikovala hloubkovou analýzu situace v čínském regionu Xinjiang. Podle této analýzy od roku 2017 čínská vláda zadržela více než milion Ujgurských muslimů v takzvaných “převýchovných táborech”.

Mezinárodní společenství sleduje tuto situaci s rostoucím znepokojením. Mnoho zemí a mezinárodních organizací odsoudilo Čínu za její postup v Xinjiangu a vyzvalo k okamžitému ukončení zadržování Ujgurů. Některé země, včetně USA, uvalily na čínské úředníky a organizace spojené s represí v Xinjiangu.

Zpráva od Council on Foreign Relations zdůrazňuje potřebu dalšího mezinárodního tlaku na Čínu, aby dodržovala mezinárodní normy lidských práv a ukončila svou represivní politiku vůči Ujgurům.

Podle dostupných studií a zpráv se čínská vláda v regionu Xinjiang dopouští několika metod potlačování Ujgurů:

  1. Koncentrační tábory: Od roku 2017 bylo údajně libovolně zadrženo více než milion Ujgurů v takzvaných “převýchovných táborech”. Tyto tábory nejsou pouze vzdělávacími centry, jak je prezentuje čínská vláda, ale místy, kde dochází k vážnému . V těchto táborech jsou Ujguři často vystaveni náboženskému a kulturnímu potlačení, nucené práci a dalším formám zneužívání.
  2. Politická re-edukace: Čína provozuje “politické převýchovné” tábory pro Ujgurské muslimy v Xinjiangu. Tyto tábory jsou prezentovány jako vzdělávací programy, ale ve skutečnosti jsou to místa brutálního zadržování. V těchto táborech probíhá “vzdělávání”, které může být kvalifikováno jako mučení.
  3. Rozdělení rodin: V některých oblastech Xinjiangu byly rodiny násilně rozděleny. Dospělí byli často zadržováni, zatímco jejich děti byly umístěny v státních internátních školách.
  4. Ekonomické potlačení: Ekonomika Ujgurů je ničena čínským režimem. Ujguři jsou nuceni pracovat v produkci, která slouží ekonomickým zájmům Číny. Domovy a pozemky Ujgurů jsou přerozdělovány Han čínským osadníkům.
  5. Násilné asimilace: Mnoho Ujgurských mužů bylo přesunuto do vnitrozemí Číny nebo zmizelo. V důsledku toho jsou Ujgurské ženy lákány a nuceny k sňatkům s čínskými muži za vládní podpory, jako jsou peníze, bydlení a pracovní příležitosti.

Využívání ujgurské práce v čínských továrnách: Globální značky pod lupou

V roce 2020 vydal Australský strategický institut politiky zprávu týkající se situace Ujgurů v Číně. Zpráva uvádí, že mnoho Ujgurů je nuceno pracovat ve továrnách v provincii Xinjiang. Kromě toho bylo zjištěno, že některé čínské továrny mimo Xinjiang využívají ujgurské pracovníky, kteří byli možná převedeni přímo z takzvaných “převýchovných táborů”. Tento institut identifikoval několik továren v různých čínských provinciích, které tvrdí, že jsou součástí dodavatelského řetězce mnoha globálních značek, včetně Nike, Adidas a Fila. Zpráva zkoumá několik případových studií týkajících se továren v Číně, které dodávají produkty pro tyto a další velké globální značky a mohou využívat vynucené práce.

Zdroj: Business & Human Rights Resource Centre